Strefa S45+ Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

Postępowania

Zgodnie z zawartą z instytucją wdrażającą umową realizacja zamówień przekraczających równowartość kwoty 14.000 € netto wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą wymaga zastosowania tzw. postępowania konkurencyjnego.

Obecnie nie są prowadzone żadne postępowania konkurencyjne. 
2010 - 2021 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 8475 475, fax: 33 8475 479, e-mail: strefa@szih.pl